UWAGA zajęcia dla byłych członków

W 2013 roku spotkamy sie jeszcze dwukrotnie:

15 listopada - tańczymy od godz. 20.00

i 13 grudnia - tańczymy od godz.20.00

Miło będzie znów was zobaczyć

Zbyszek Łukaszewski

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Goleniowski Dom Kultury w Goleniowie
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER
Działanie 413 Małe projekty tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom  przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi