"Rzeszowska karczma murowano"

 Został już tylko miesiąc .! 

Dokładnie 22 kwietnia 2017 r., odbędzie się premierowy pokaz widowiska
"RZESZOWSKA KARCZMA MUROWANO"
w reżyserii Janusza Chojeckiego. 

Serdecznie zapraszamy na koncert !

PLAKAT RzeszowskaINTERNET


Więcej informacji oraz zakup biletów możliwy na stronie:
http://gdk.goleniow.pl/wydarzenia/2285-r

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Goleniowski Dom Kultury w Goleniowie
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER
Działanie 413 Małe projekty tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom  przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi