WAŻNA INFORMACJA

ZAJĘCIA ODWOŁANE .!
Zajęcia w dniu 12.01.2018 r. – piątek zostają odwołane.
* Proszę o odbiór kartek z informacjami na temat
zbliżającego się zimowiska od P. Danusi w GDK.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Goleniowski Dom Kultury w Goleniowie
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER
Działanie 413 Małe projekty tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom  przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi