Koncert jubileuszowy

Z okazji XX-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Goleniowskiej "Ina" zapraszamy na KONCERT JUBILEUSZOWY, który odbędzie się 6 września 2013 r. na hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Goleniowie, ul. Niepodległości 1.

7 września w kościele pw. św. Katarzyny zostanie odprawiona msza w intencji zespołu.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Goleniowski Dom Kultury w Goleniowie
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER
Działanie 413 Małe projekty tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom  przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi